Vita Örn planerar att utveckla hyresrätter även i Hyllie

20 oktober, 2017

Hyllies omvandling från åkermark till levande stadsdel har gått fort och intresset för att bygga, bo och arbeta i Hyllie är stort.

Hyllie har på tio år gått från att vara en välplanerad stadsdel på pappret till en fullt levande stadskärna där människor bor, går på förskola och i skola, arbetar, handlar och roar sig. Våren 2017 bor ungefär 1500 personer i Hyllie och arbete pågår med att bygga ytterligare 1100 bostäder. Ungefär 8000 personer har sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer upp varje dag.

Vita Örn vill vara med även i denna ”Öresundska” och kosmopolitiska hållbara stadsdel för dagens och morgondagens Malmöbor. Malmö stad har bjudit in ett antal aktörer för ett Markanvisningsprogram däribland Vita Örn.

Markanvisningsprogram Hyllie 2017 – Malmö stad