Vår miljöpolicy

Vita Örn AB vill med sina fastigheter vara ett föredöme för miljövänligt byggande och fastighetsförvaltande.

Nybyggda fastigheten ”Klyvaren” i Västra Hamnen är Europas första klimatkompenserade bostadsfastighet med koldioxidsmart byggande där den sammanlagda belastningen vid uppförandet och drift är i stort sett koldioxidneutral! Våra befintliga fastigheter i centrala Malmö har renoverats med energieffektiva varvtalsstyrda fjärrvärmeväxlare, nya energifönster, isolering av tak, byte till energilampor, sopsortering och frånluftsåtervinning.

Arkitektoniska gestaltningar, utomhus och inomhusmiljöer tillsammans med inbyggda funktioner ska verka för ekonomisk och social hållbarhet. Grönytor ska vara trevliga och lockande att vistas i samtidigt som de tillvaratar dagvatten och koldioxid samt ger hem för smådjur och fåglar.

Egna bilpooler med miljöbilar och stimulering till bruk av cykel ska bidra till Malmös mål om mer bilfri stadsdel.

Den tekniska standarden ska vara hög med möjlighet för hyresgäster att själva bidra till minskning av koldioxidbelastningen i världen genom att för varje lägenhet/lokal mäta förbrukningen av värme/kyla, varm och kallvatten samt el. Hyresgästen har med IMD (individuell mätning och debitering) möjlighet att sänka sin egen hyra vid lägre förbrukning och på så sätt spara både i plånboken och naturen!