Om Vita Örn

Vita Örn är ett väletablerat privat fastighetsbolag med anor från början av 1900-talet. Bolaget nystartades 1998 av Anders Göranssons barnbarnsbarn Joakim Feldt som nu för bolaget in i 2000-talet med pietetsfulla renoveringar av det äldre beståndet och miljösmart nybyggande.

Nyckelord för bolaget är långsiktigt ägande med hållbar förvaltning och nyproduktion för nöjda boende och verkande.

Nuvarande verksamhet

Våra sekelskiftesfastigheter runt Möllevångstorget i Malmö har varsamt renoverats av både den inre miljön i lägenheterna med nya badrum, kök och säkerhetsdörrar m.m. och den yttre miljön med renovering av fasaderna med återställning av ursprungliga balkonger, torn och fönstertyp samt slutligen upprustning av gårdsmiljön. Dessutom har de tre fastigheterna fått nya trevliga vindslägenheter, vissa i två etage!

Sedan 2006 har vi åter startat upp nyproduktion av lägenheter och under 2012 färdigställdes den första etappen med 73 lägenheter, 3 butikslokaler och 44 garageplatser i Kv Klyvaren i hjärtat av Västra Hamnen med utsikt över parker, Turning Torso och Öresund. Under 2014 skedde byggstart av den avslutande etappen i kvarteret med ytterligare ett bostadshus samt ett kontorshus vilket färdigställdes våren 2016. För närvarande bygger Vita Örn första etappen i bolagets stora satsning i Limhamns Sjöstad där det ska bli 84 hyreslägenheter och två butiker med inflytt våren 2019. Sista etappen planeras att startas våren 2018 med ytterligare 196 hyreslägenheter och två lokaler, färdigt 2020.

Framtiden för Vita Örn

Vi vill fortsätta och utvecklas och ge malmöbor med önskemål om hyresrätt möjlighet att kunna bo i välplanerade och trevliga lägenheter med hög kvalitet i design, funktion och material vilket tidigare i stort sett varit förbehållet endast bostadsrätter. Detta dessutom klimatsmart och till en rimlig hyra!

De områden som är mest aktuella är bland annat Västra Hamnen och Limhamns Sjöstad där Malmö nu återknyter kontakten med havet som den hamnstad Malmö faktiskt är. Här skapas en helt nya stadsdelar med marina kvaliteter och trevliga innerstadskaraktärer där höga hållbarhetsmål som ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kan förverkligas. Detta ger mångfald det vill säga möjlighet till en mer blandad befolkning av unga människor i karriären, barnfamiljer och pensionärer med flera att gemensamt leva sina liv i samma områden. Möjligheter till oanade möten skapas och tillsammans ger detta en positiv utveckling för hela Malmö.