Packhusgatan , Limhamn, Malmö

Garageplats, , -, Plan BV (av 5)

Hyra 995 kr/mån

Fastighet: Gjutformen 2

Tillträdesdatum: 2021-03-22

Hyran är angiven för 2020 och kommer att justeras 2021 (enligt gällande hyresförhandling mellan hyresvärd och hyresgästföreningen).
Vi erbjuder ett rökfritt boende för bättre hälsa och trivsel.

Länkar och nedladdningar

Beskrivning

Garageplatserna hyrs ut till befintliga hyresgäster i Vita Örns fastigheter. Hyran avser 2020.

Jag vill fylla i intresseanmälan

Intresseanmälan / Garageplats

För att erhålla bostad hos oss krävs det att man inte har några betalningsanmärkningar och att man har stadigvarande inkomst samt goda referenser från tidigare hyresvärd. Den sökande/medsökande ska ha fyllt 18 år.

Vi strävar efter en blandad sammansättning av hyresgäster, både äldre och yngre, studerande och arbetande, barnfamiljer, pensionärer osv. Med detta i åtanke förbehåller vi oss därför rätten att fritt välja bland de som söker till en ledig lägenhet.

De uppgifter som lämnas i denna intresseanmälan kommer att registreras och behandlas i datasystem för intresseanmälningar och hyresadministration. I och med att denna intresseanmälan skickas in godkänner du att Vita Örn AB kontrollerar dessa uppgifter hos kreditupplysningsbolag samt hos tidigare hyresvärd.
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har du rätt att få information och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade. Ansökan om registerutdrag/rättelsebegäran skall ställas till Vita Örn AB, Box 20075, 200 74 Malmö.
Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen: www.datainspektionen.se